Styret

Styret i Stiftelsen Dreyerbu

Se flere bilder i Bildegalleriet Stiftelsen Dreyerbu ledes av et styre med 6 medlemmer. Disse velges på allmannamøtet (årsmøtet) blant alle rettighetshaverne i stiftelsen. Styret skal forvalte Dreyerbu i henhold til gjeldende forskrifter og føre protokoll over de opprinnelige rettighetshaverne og deres tilkomne rettighetshavere. I styrets mandat legges det også til rette for utleie av ledig kapasitet ved Dreyerbu til såvel rettighetshavere som til andre gjester.

Styrets sammensetning ser slik ut:

Verv Person
Leder Ivar Jostein Grannes
Styremedlem Vibeke Johnsen
Styremedlem Elin Lindberg Kjeldsen
Styremedlem Ragnhild Thordal
Styremedlem Sigrid Grøsvik

Vennligst gå til siden Kontakt oss for ytterligere informasjon om hvordan du kan ta kontakt med oss.

↑ Til toppen