Påskeferie – Vinterferie – Medlemshelger 2021

  • Medlemshelg 22-24 januar, søknadsfrist 15 desember 2020
  • Vinterferie 26 februar – 5 mars, søknadsfrist 31 desember 2020
  • Påskeferie 28 mars – 5 april, søknadsfrist 31 desember 2020
  • Medlemshelg 3 – 5 september, søknadsfrist 31 mai 2021

Søknad sendes på post@dreyerbu.no

Alle får svar etter søknadsfrist er utgått og det åpnes samtidig for gjester på eventuelt ledige plasser i periodene.

Medlemmer som benytter hytten kan dermed ha med gjester, pris for medlem kr 100,- Gjest kr 150,- (pr. natt/pr. person)

Utvask av hytte skal gjøres etter hvert besøk, det kreves også hyppigere og strengere rutiner i forbindelse med Covid19.

En person får ansvar og fordele renholds oppgaver, under lengre opphold som påske og vinterferie.

Spørsmål kan sendes til post@dreyerbu.no