Styret

Stiftelsen Dreyerbu ledes av et styre med 5 medlemmer. Disse velges på allmannamøtet (årsmøtet) blant alle rettighetshaverne i stiftelsen. Styret skal forvalte Dreyerbu i henhold til gjeldende forskrifter og føre protokoll over de opprinnelige rettighetshaverne og deres tilkomne rettighetshavere. I styrets mandat legges det også til rette for utleie av ledig kapasitet ved Dreyerbu til såvel rettighetshavere som til andre gjester.

Styrets sammensetning ser slik ut:

Elin Lindberg Kjeldsen (Styreleder)
Vibeke Johnsen (Styremedlem,regnskap)
Sigrid Grøsvik (Styremedlem,booking)
Ragnhild Thordal (Styremedlem)
Tommy Pedersen (Styremedlem)