Til andelshavere i Stiftelsen Dreyerbu

Situasjonen tilsier at vi ikke får avholdt et ordinært årsmøte i år. Vi i styret har hatt møter på telefon og mye kontakt på mail de siste ukene for å holde oss løpende oppdatert. Vi har besluttet å erstatte årsmøte ved å sende ut den informasjon som vanligvis gis på årsmøte elektronisk, Så vedlagt vil dere finne informasjonsskriv, regnskap og beretning for fjoråret. Skulle noen ha innspill eller innsigelser på noe, kom gjerne med tilbakemeldinger til oss.

Det jobbes godt i styret vi holder på å ytterligere oppdatere nettsiden, vi har sjekket status på hytta etter at den har stått tom i vinter og startet nødvendig vedlikehold. Når det gjelder utleiesituasjonen fremover justerer vi vårt tilbud etter helsemyndighetenes anbefalinger og tenker å få leid ut hytta til mindre grupper og med noen dagers mellomrom nå på våren og sommeren.

Se vedlegg under her:

https://www.dreyerbu.no/wp-content/uploads/2020/05/Signert-Årsregnskap-2019-r.pdf

https://www.dreyerbu.no/wp-content/uploads/2020/05/Informasjon-til-Andelsinnehavere-i-Stiftelsen-Dreyerbu-2020-1.pdf

https://www.dreyerbu.no/wp-content/uploads/2020/05/2019-Stiftelsen-Dreyerbu-Revisjonsberetning.pdf