Vinterferie – Påske – Medl.helg – Dugnad, 2023

  • Vinterferie 24 feb  –   1 mar, del 1
  • Vinterferie   1 mar –   5 mar, del 2
  • Påskeferie  31 mar –   5 apr, del 1
  • Påskeferie    5 apr  – 10 apr, del 2
  • Medlems-helg vinter er lagt etter vinterferie, som en forlengelse
  • Medlems-helg høst utgår
  • Dugnad 9 jun – 11 jun
  • Dugnad 9 sep – 10 sep

Søknadsfrist januar 2023

Søknad sendes på post@dreyerbu.no

Når det gjelder vinterferie og påskeferie kan det søkes om første del/siste del eller hele perioden i år. (onsdag er skillet på første og siste del)

Alle får svar etter søknadsfrist er utgått og det åpnes samtidig for gjester på eventuelt ledige plasser i periodene.

Medlemmer som benytter hytten kan dermed ha med gjester, pris for medlem kr 100,- Gjest kr 150,- (pr. natt/pr. person)

Utvask av hytte skal gjøres etter hvert besøk.

En person får ansvar og fordele renholds oppgaver, under lengre opphold som påske og vinterferie.

Spørsmål kan sendes til post@dreyerbu.no

Mvh Styret