Vinterferie – Påskeferie – Medlems-helg 2022

  • Vinterferie 25 februar – 6 mars, søknadsfrist januar 2022
  • Påskeferie 8 – 18 april, søknadsfrist januar 2022
  • Medlems-helg 2 – 4 september, søknadsfrist

Søknad sendes på post@dreyerbu.no

Når det gjelder vinterferie og påskeferie kan det søkes om første del/siste del eller hele perioden i år. (onsdag er skillet på første og siste del)

Alle får svar etter søknadsfrist er utgått og det åpnes samtidig for gjester på eventuelt ledige plasser i periodene.

Medlemmer som benytter hytten kan dermed ha med gjester, pris for medlem kr 100,- Gjest kr 150,- (pr. natt/pr. person)

Utvask av hytte skal gjøres etter hvert besøk, det kreves også hyppigere og strengere rutiner i forbindelse med Covid19.

En person får ansvar og fordele renholds oppgaver, under lengre opphold som påske og vinterferie.

Spørsmål kan sendes til post@dreyerbu.no